loype logo

Tomtearbeider

 

Prosjektering og tegning av situasjonskart og terrengprofiler for tomtearbeider. Vi påtar oss grunn- og terrengarbeider og VA-arbeider for alt fra hustomter, hyttetomter til større industritomter.

 

Bilde_600 Bilde_1000 DSC_0470