loype logo

Veger

Veger

 

 

  • Ny adkomstveg til steinbrudd Roverudmyra
  • Restarbeider E6 Øyer-Tretten
  • Gang- og sykkelveg Vålebru-Ringebu folkehøgskole
  • Gang- og sykkelveg HIL-Lillehammer helsehus
  • Ny gangveg Linflåa
  • Kryssutbedring og ny kjettingplass Søre Ål
  • Gang- og sykkelveg Fv. 255 Jørstadmoen
  • Rundkjøring Strandtorget
  • Utbedring Linflåkrysset og GS-veg Birkeland-Haugetun
  • Ny veg og bru Rv. 255-Steinsmoen industriområde

Dato

27. mai 2015

Kategori

Referanser